Đặt nhà hàng

Nhà hàng Hương Xưa đảo Hải Tặc

Nhà hàng Hương Xưa đảo Hải Tặc

Chất lượng: 1 Sao

Giá trung bình: 100.000 ~ 300.000đ

Quán cơm Hiền Hà Tiên

Quán cơm Hiền Hà Tiên

Chất lượng: 1 Sao

Giá trung bình: 80.000 ~ 100.000đ

Quán ăn 5 Lửa Hà Tiên

Quán ăn 5 Lửa Hà Tiên

Chất lượng: 1 Sao

Giá trung bình: 300.000đ ~ 500.000đ

Nhà hàng Biển Xanh Phú Quốc

Nhà hàng Biển Xanh Phú Quốc

Chất lượng: 2 Sao

Giá trung bình: 500.000đ ~1.000.000đ