Phà cao tốc

PHÀ RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC

250.000 - 280.000 VNĐ

3 giờ 15 phút Phú Quốc
PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC
HOT

PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

130.000 - 185.000 VNĐ

2 giờ 45 phút Hà Tiên