Phà cao tốc

PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC
HOT

PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

130.000 - 185.000 VNĐ

2 giờ 45 phút Hà Tiên

PHÀ RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC

260.000 - 290.000 VNĐ

4 giờ 00 phút Phú Quốc