Phà cao tốc

PHÀ RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC

250.000 - 280.000 VNĐ

3 giờ 15 phút Phú Quốc

PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

125.000 - 185.000 VNĐ

2 giờ 45 phút Hà Tiên