Phà cao tốc

PHÀ RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC

250.000 - 280.000 VNĐ

3h15" Phú Quốc

PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

125.000 - 185.000 VNĐ

2h45" Hà Tiên