Admin

11/03/2020 - 1895 Lượt xem

Rạch Giá – Hòn Sơn

Để thuận tiện cho việc đi lại của quý khách, chúng tôi xin gửi đến quý khách lịch tàu Rạch Giá-Hòn Sơn (Update 2021).Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0828 919 111 để được tư vấn đặt & mua vé tàu Rạch Giá-Hòn Sơn nhanh nhất.

> Video hướng dãn đặt vé tàu cao tốc Rạch Giá-Hòn Sơn
> Hướng dẫn sử dụng vé (điện tử) tàu Phú Quốc Express, Superdong

RẠCH GIÁ ⇨ HÒN SƠN
(Bảng giá vé hành khách/lượt)
Giờ khởi hành Tàu cao tốc Người lớn Người cao tuổi
( ≥ 60 tuổi)
Trẻ Em
(6 – 11 tuổi)
VIP
6h05″ Hòa Bình Ship 147.273đ 127.637đ 108.000đ 196.363đ
6h35″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
7h30″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
10h15″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
11h00″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
11h40″ Hòa Bình Ship 147.273đ 127.637đ 108.000đ 196.363đ
11h45″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ

 

HÒN SƠN ⇨ RẠCH GIÁ
(Bảng giá vé hành khách/lượt)
Giờ khởi hành Tàu cao tốc Người lớn Người cao tuổi
( ≥ 60 tuổi)
Trẻ Em
(6 – 11 tuổi)
VIP
8h30″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
9h15″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
9h40″ Hòa Bình Ship 147.273đ 127.637đ 108.000đ 196.363đ
12h00″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
12h45″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
16h15″ Superdong 137.455đ 117.818đ 98.182đ
16h35″ Hòa Bình Ship 147.273đ 127.637đ 108.000đ 196.363đ

0828 919 111