Admin

19/03/2018 - 5356 Lượt xem

Chính sách bảo mật

 

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website https://taucaotochatien.vn

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) không đảm bảo ngăn chặn được tất cả sự truy cập trái phép.

Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) được cung cấp trên website này. Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) thu thập thông tin cá nhân của thách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

> Thực hiện và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng (bao gồm cả đặt chỗ trực tuyến).
> Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
> Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
> Cung cấp giải pháp nâng cấp hoặc thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng tốt hơn.
> Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.
> Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
> Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng;
> Đảm bảo an ninh, an toàn đường thủy và nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

III. LOẠI THÔNG TIN THU THẬP

Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng của mình bao gồm:

> Thông tin cá nhân như họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác;
> Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email, số fax;
> Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;
> Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh; mã số thuế.
> Các thông tin khác phục vụ chương trình khách hàng thường xuyên như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.
> Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu khác nhau đối với những dịch vụ cụ thể, bao gồm những thông tin bắt buộc phải cung cấp hoặc tùy chọn. Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) không thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
> Để có thể nhận được sự phục vụ tốt nhất, khách hàng cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin cung cấp cho chúng tôi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin cá nhân, khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi thông qua các hình thức được công bố trên website.

IV. THÔNG TIN :

Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang)

Địa chỉ: Đường Trần Công Án, P. Tô Châu, TP. Hà Tiên, T. Kiên Giang

Điện thoại: (+84) 084 963 2862

Email: [email protected]

V. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP:

Khách hàng khi tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) đều có thể:
> Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thập.
> Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập.
> Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin.
> Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
> Khách hàng có thể thực hiện các liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang).
> Trường hợp khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của khách hàng theo quy định trên.

VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên website https://taucaotochatien.vn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho khách hàng

Chúng tôi sẽ nỗ lực áp dụng các giải pháp công nghệ để ngăn chặn các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các hành vi xâm phạm, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát. Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang) sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.

Khách hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay dổi dữ liệu của Phòng vé tàu Hà Tiên (Kiên Giang). Trong trường hợp chúng tôi phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán thông tin cá nhân trái phép … Chúng tôi có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng

0828 919 111