Tuyến tàu

PHÀ RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC

250.000 - 280.000 VNĐ

3h15" Phú Quốc

PHÀ HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

125.000 - 185.000 VNĐ

2h45" Hà Tiên

RẠCH GIÁ – HÒN NGHỆ

150.000 - 210.000 VNĐ

1 giờ 30 phút Hòn Nghệ

CÀ MAU – PHÚ QUỐC

470.000 - 590.000 VNĐ

3h15" Cà Mau

CÀ MAU – NAM DU

280.000 - 350.000 VNĐ

3h15" Cà Mau

PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ

250.000 - 350.000 VNĐ

2 giờ 30 phút Đảo Phú Quý

Khách sạn

BẢO CHIÊU Motel

300.000 VNĐ / Đêm

Hà Tiên Chi tiết

BẢO ANH Motel

300.000 VNĐ / Đêm

Hà Tiên Chi tiết

Huỳnh Đức Bungalow Resort

500.000 VNĐ / Đêm

đảo Hải Tặc Chi tiết