Khách sạn

Bảo Chiêu Motel

300.000 VNĐ / Đêm

Hà Tiên Chi tiết

Bảo Anh Motel

300.000 VNĐ / Đêm

Hà Tiên Chi tiết

Huỳnh Đức Bungalow Resort

500.000 VNĐ / Đêm

Đảo Hải Tặc Chi tiết