Admin

11/03/2020 - 1863 Lượt xem

Rạch Giá – Nam Du

Để thuận tiện cho việc đi lại của quý khách, chúng tôi xin gửi đến quý khách lịch tàu Rạch Giá-Nam Du (Update 2021).Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0828 919 111 để được tư vấn đặt & mua vé tàu Rạch Giá-Nam Du nhanh nhất.

> Video hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc Rạch Giá-Nam Du
> Hướng dẫn sử dụng vé (điện tử) tàu Phú Quốc Express, Superdong

RẠCH GIÁ ⇨ NAM DU
(Bảng giá vé hành khách/lượt)
Giờ khởi hành Tàu cao tốc Người lớn Người cao tuổi
( ≥ 60 tuổi)
Trẻ Em
(6 – 11 tuổi)
VIP
6h05″ Hòa Bình Ship 225.818đ 186.545đ 166.909đ 294.545đ
6h10″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
6h35″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
11h40″ Hòa Bình Ship 225.818đ 186.545đ 166.909đ 294.545đ
11h45″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
12h30″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
NAM DU ⇨ RẠCH GIÁ
(Bảng giá vé hành khách/lượt)
Giờ khởi hành Tàu cao tốc Người lớn Người cao tuổi
( ≥ 60 tuổi)
Trẻ Em
(6 – 11 tuổi)
VIP
8h50″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
8h50″ Hòa Bình Ship 225.818đ 186.545đ 166.909đ 294.545đ
9h30″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
14h40″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
15h30″ Superdong 206.182đ 171.818đ 147.273đ
15h30″ Hòa Bình Ship 225.818đ 186.545đ 166.909đ 294.545đ

0828 919 111