Đặt dịch vụ

Thuê xe điện (đảo Hải Tặc)

Thuê xe điện (đảo Hải Tặc)

Chất lượng: 2 Sao

Giá trung bình: 10.000đ ~ 40.000đ

Thuê xe máy (đảo Hải Tặc)

Thuê xe máy (đảo Hải Tặc)

Chất lượng: 1 Sao

Giá trung bình: 100.000 ~ 120.000đ

Thuê tàu câu (đảo Hải Tặc)

Thuê tàu câu (đảo Hải Tặc)

Chất lượng: 1 Sao

Giá trung bình: 100.000 ~ 150.000đ

Thuê ô tô tự lái (Hà Tiên)

Thuê ô tô tự lái (Hà Tiên)

Chất lượng: 1 Sao

Giá trung bình: 500.000đ ~1.000.000đ